Algemene Ledenvergadering t.b.v. stemmen fusie - 21 mei

Op maandagavond 13 mei was de opkomst van de stemgerechtigden niet voldoende om een geldige stemming te realiseren. Volgende week dinsdag, 21 mei, om 20.00 uur gaan we wederom stemmen. Dan zal er een geldige stemming plaatsvinden op basis van de aanwezige stemgerechtigden. De machtigingen die voor maandag 13 mei zijn ingediend, zijn volgende week niet geldig. Machtigen kan uiteraard, maar dit zal dan opnieuw moeten.